Απόλυση

Έχετε λάβει μια έκτακτη / απλή ειδοποίηση γραπτώς ή αυτοπροσώπως; Προκειμένου να επιβάλλετε τα δικαιώματά σας, χρειάζεστε άμεση νομική συνδρομή. Δεδομένου ότι η αίτηση προστασίας από απόλυση πρέπει να παραληφθεί από το δικαστήριο εντός 3 εβδομάδων από την παραλαβή της καταγγελίας. Για να επιβάλλετε τα δικαιώματά σας, είναι απαραίτητο να προστατέψετε την απόλυση. Μετά τη λήξη της περιόδου των 3 εβδομάδων, δεν μπορείτε να διεκδικήσετε αξιώσεις που προκύπτουν από τη λήξη.