Δίπλωμα οδήγησης

Μία απειλεί τους:
1. οδηγού άδεια κλειδώματος (έκπτωση)
2. η ανάκληση της άδειας οδήγησης
3. MPU


2. BtM στο τιμόνι
3. ταχύτητα παραβίαση
4. ποινή χρέωση ειδοποίηση
5. χτύπα και φύγε
Οι ισχυρισμοί αυτοί μπορεί να είναι μόνο, αν γίνει επιθεώρηση. 
Πιθανά σφάλματα:
1. μέτρηση σφαλμάτων
2. παράνομη αιμοληψία
3. καταστατικό των περιορισμών
4. σφάλμα βαθμονόμηση του συστήματος μέτρησης
5. αντιφατικές μαρτυρίες
Σφάλματος κατάλληλα μπορεί να οδηγήσει τον παράνομο χαρακτήρα της απόφασης.