Πληρεξούσιο

Για να σας αντιπροσωπεύσουμε εναντι τρίτων, αρχών και δικαστηρίων, χρειαζόμαστε μία υπογεγραμμένη εξουσιοδότηση. Θα τη βρείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο. Κατεβάστε τη, υπογράψτε τη και στείλτετή μου.