Τομείς Ειδίκευσης 

Ποινικό Δίκαιο

- Ποινική δίκη

Εργατικό δίκαιο

- Απόλυση

- Αποζημίωση απόλυσης

Αθλητικό Δίκαιο