Ποινικό Δίκαιο

O δικηγόρος,Σωτήριος Γεωργικέας,  ασχολείται με το ποινικό δίκαιο. Αναλαμβάνει υποθέσεις που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα του Ποινικού Δικαίου.